Styrelse

Ordförande
Paul Carlsson


Verksamhetsansvarig/Ledamot
Rafael Carrillo

Rafael.carrillo@bistandsgruppen.se


Sekreterare
Jonathan Kozar


Kassör
Maria Englund


Vice Ordförande
Magnus Haukland


Ledamot
Gerardo Lizano


Ersättare
Svante Luthman


Ersättare
Elisabeth Back


Valberedning

Ove Ericsson och Barbro Lundgren