Styrelse

Ordförande
Magnus Haukland
Magnus.Haukland@gavlebistand.se


Verksamhetsansvarig/Ledamot
Rafael Carrillo

Rafael.carrillo@bistandsgruppen.se


Sekreterare
Jonathan Kozar


Kassör
Maria Englund


Vice Ordförande
Gerardo Lizano


Ledamot
Svante Luthman


Ersättare
Eva Johansson


Ersättare
Peter Rosenberg


Ersättare

Paul Carlsson


Valberedning

Ove Ericsson och Paul Karlsson