Om oss

Gävleborgs Biståndsgrupp grundades av Karin Fürst 1986, i nära samverkan med medlemmar i afrikagruppen Gävle och stöd av Gävle Kommun.
Den första tiden verkade vi som insamlingsombud för Emmaus-gruppen Brödet och Fiskarna i Västerås som pressade och sände begagnade kläder, främst till flyktingläger i Södra Afrika. Med deras stöd inrättades en egen loppmarknad i en nedlagd skola i Bomhus, en förort till Gävle.
Ganska snart började vi också pressa egna klädbalar och så småningom även att sköta containerfrakten, som skedde med ekonomiskt stöd av SIDA.
De då nyligen befriade länderna Angola och Mocambique var tidigt de stora mottagarna, både den inhemska befolkningen och de läger som upprättats av ANC och SWAPO för flyktingar från Sydafrika och Namibia. Visst klädbistånd sändes även till den västsahariska befrielserörelsen Polisario liksom till Nicaragua.

Under den här tiden medverkade vi också i nationella solidaritetsaktioner för befrielserörelserna i Södra Afrika genom det lokala samarbetet inom Isolera Sydafrikakommittén, ISAK.

Lokalerna blev snart för små och verksamheten flyttades till andra sidan av staden, till Valbo som ligger halvvägs till Sandviken. Där kunde en betydligt större loppmarknad med mer kläder, prylar och även möbler starta, och utrymmet för hantering av klädinsamling och sändningarna blev tillräckligt.

Loppmarknaden började ge ett avsevärt överskott och, trots att SIDA samtidigt skar ned sändningsbidragen, kunde vi lämna ett ekonomiskt bistånd till olika projekt i både Södra Afrika och Latinamerika. Biståndsgruppen blev medlem i de svenska Emmausgruppernas samarbetsorganisation Praktisk Solidaritet. (PS)

När först Namibia och sedan även Sydafrika blev fria från det koloniala beroendet fasades klädbiståndet ut samtidigt som det ekonomiska projektstödet kunde ökas.

Den enda mottagare av klädbistånd som då återstod var Polisarios flyktingläger i södra Algeriet. Här är vi fortfarande även engagerade i projektbistånd, bl a med matkonserver.

Under senare delen av 1990-talet utvecklade Biståndsgruppen ett samarbete med flera kommuner i Gävleregionen om insamling av kläder i in.