Medlemsmöte 7/12 kl 18:15

Nytt från Sydafrika 

om miljö, återvinning, mark-

och demokratifrågor

Varmt välkommen till ett medlems- och informationsmöte med Simon och Ludwig från
Afrikagrupperna, nyss hemkomna från praktik hos groundWork och Church Land Program,
några organisationer i Sydafrika som Biståndsgruppen stött under många år.

Torsdag 7 december kl 18.15 i Biståndsgruppens butik, Södra Åkargatan 66, Gävle

Vi bjuder på fika, så anmäl gärna till irene07eriksson@gmail.com att du kommer.

Arrangörer: Emmaus/Gävleborgs biståndsgrupp & Gävle Afrikagrupp

.